Sveikiname su tarptautine savanorystės diena!

Senas Skautatinklis | 2009-12-05


Skautų dėka šios esminės vertybės yra perteikiamos pavyzdiniais atsakomybės, vienybės ir susidomėjimo principais. Finansinės krizės metu matome Jūsų tvirtą paramą – tai judėjimo stiprybės ženklas.

Mūsų organizacijos sėkmę lemia visų Jūsų prisidėjimas prie jaunų žmonių tobulėjimo ir vystymosi ateityje. Pasaulio skautų judėjimas jungia milijonus žmonių, siūlydamas jiems jaudinančias, įdomias programas, veiklas, kurių padedamas kiekvienas asmuo atranda savo vietą visuomenėje.

Tik Jūsų visų, savanorių, tikinčių mūsų misija, dėka skautybė yra pripažinta kaip didžiausia neformaliojo jaunimo ugdymo dalyvė. Jūsų tvirtas pasiryžimas, prasidedantis mažose skiltyse, tuntuose ir besitęsiantis nacionalinėse organizacijose – neįkainojamas.

Pasaulio skautų vardu ačiū Jums už Jūsų užsidegimą, dalijimąsi įgūdžiais ir patirtimi – tai svarbiausi mūsų tolimesnio augimo veiksniai.


Rick Cronk

Pasaulio Skautų Komiteto pirmininkas
Senas Skautatinklis | 2009-12-05