Pagerbti išėję Broliai ir Sesės

Senas Skautatinklis | 2009-11-07
Kryžius pastatytas visų skautiškų organizacijų vardu, stovi netoliese išeivių Lietuvių skautų sąjungos bei Žemaitijos skautų organizacijos kryžių.Nuotraukos psktn. Emilijos Karoblytės

Lietuvos skautijos informacija
Senas Skautatinklis | 2009-11-07