Kaunas sakė HAU!

Senas Skautatinklis | 2009-10-05


Kitą dienos dalį indėniukai krupščiomis rankutėmis darė sapnų gaudykles-blogiems sapnams nubaidyti. Jiems pavyko pagaminti labai gražias,plunksnuotas ir spalvingas sapnų gaudykles, kurios tikrai privilios gražių skautiškų sapnų. Nusileidus saulei buvo žaidimų ir dainų kupinas vakaro laužas, po jo sušilę, įkaitusiais žandukais vilkiukai ir skautai ėjo miegoti, tačiau ir patyrę skautai, pasidalinę įspūdžiais išsiskirtė po vigvamus. Įdomu, ką naktį veikė vyr.skautės? Žinome tik tiek, kad iš ryto vyčiai buvo nustebinti, o vyr. skautės dovanojo jiems savo didelę širdį, išreiškiančią stirprią brolišką meilę.

Rytą su mankšta pradėję indėnai rykiuotėje šaukė hip valio naujiesiems suaugusiems skautybėje ir patyrusiai skautei. Po rikiuotės buvo kliūčių ruožas, kuriame kiekvienas galėjo išbandyti įvairias savo galimybes. Uždarymo rikiuotėje skambėjo apgailestaujantys, kad viskas baigėsi, šūkiai.

Už pagalbą ruošiantis krašto sezono uždarymui dėkojame mūsų ištikimiems draugams:

Autoriai: Taikos Gentis.
Senas Skautatinklis | 2009-10-05