Lietuvos skautija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su LR krašto apsaugos ministerija

Senas Skautatinklis | 2009-09-25


Lietuvos skautijos vyriausioji skautininkė Rasa Dumčiūtė pasidžiaugė sutarties svarba: „Ši sutartis pažymi, jog jaunų žmonių pilietiškumu, patriotiškumu, moralinių, fizinių bei intelektualinių savybių ugdymu turi rūpintis ne vien šeima, pavieniai ugdytojai ar konkrečios institucijos – tai turi būti vieninga, kryptinga artimiausios jauno žmogaus aplinkos bei vyriausybinio ir nevyriausybinio sektoriaus santalka. Pasirašytas dokumentas – tai įsipareigojimas bendram darbui ugdant Lietuvos jaunimą."Susitikime dalyvavo Lietuvos skautijos Pirmijos ir Tarybos nariai, Kauno krašto vadovai, Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, ministrės pavaduotoja Indrė Pociūtė ir adjutantas kpt. Giedrius Dvilaitis.Pranešimai internete
Balsas.lt
Respublika.lt

--
Lietuvos skautijos informacija
Senas Skautatinklis | 2009-09-25