Su kovo 11-tąja, LIETUVA

Senas Skautatinklis | 2009-03-11
Linkiu augti, gražėti ir stiprėti!

Linkiu, kad visi Lietuvos žmonės mylėtų savo Tėvynę ir savo kasdieniniais darbais prisidėtų prie jos gerovės.

Noriu palinkėti Lietuvai vieningumo...Nors už lango vis dar plevena snaigės, tačiau jaučiame - pavasaris netoli...
Bet vis dar ne čia. Todėl patyrusios skautės iš Sraigių skiltie nusprendė nustebinti vilniečius netikėtai pražydusiu krūmu. Ir šitaip pasveikinti visus praeivius bei Lietuvą kovo 11-tosios proga. Tegul ne tik ant krūmo, bet ir mūsų visų širdyse pražysta patys tauriausi žiedai - geltoni, žali, raudoni...
Linkiu dar daug ilgų ir nepriklausomų metų.Pasveikink Lietuvą ir Tu!

Skautiškas ačiū visiems, siuntusiems savo palinkėjimus
--
Lietuvos skautijos informacija
Senas Skautatinklis | 2009-03-11