Tave kviečia Lietuvos skautijos taryba!

Senas Skautatinklis | 2009-02-05
Pagal Lietuvos skautijos įstatus Taryba tarp suvažiavimų rūpinasi organizacijos gerove ir augimu, formuoja organizacijos strategiją; rengia įstatų pakeitimų projektus, tvirtina nuostatus, kontroliuoja jų įgyvendinimą; tvirtina Pirmijos parengtą organizacijos metų veiklos planą bei biudžetą, suteikia aukštesniuosius vyresniškumo laipsnius ir kt.

2007–2009 m. LS tarybos nariai jau pasirinko tokį kelią.Gražina Kačergytė (Taryboje – 1 metus, pareigos – Tarybos pirmininkė):
„Taryba yra vieta tiems žmonėms, kurie neturi daug laiko aktyviam skautavimui, tačiau savo žinias ir dalį laiko dar gali skirti skautybei: ir aš atėjau pasidalinti savo skautiškąja ir žmogiškąja patirtimi. Paprastais žodžiais tariant, Taryba – tai grupė žmonių, kurių skirtingos nuomonės ir patirtis leidžia diskutuoti ir rasti geriausius sprendimus skautukams ir organizacijai. Kita Tarybos kadencija ruoš naująją Lietuvos skautijos strategiją (2010–2015 m.) – argi tai ne pats geriausias laikas prisidėti prie skautiško judėjimo stiprinimo Lietuvoje?“Darius Budzinauskas (3 kadencija, atsakingas už Lietuvos skautijos įvaizdį):
„Darbai Taryboje yra išskirtiniai, nes niekur kitur tokių nesutiksite. Na, nebent vėliau, vadovaujant kokiai nors verslo įmonei ar būnant Seimo nariu. Taryba kartu su Pirmijai veda organizaciją į priekį. Reikia nepamiršti, kad į Tarybą ateinate pasitarnauti visiems broliams ir sesėms, o ne savo kraštui, vienetui ar sau asmeniškai. Jei nori kažką po savęs organizacijos nariams palikti – esi tinkamas žmogus!“Ugnius Meškas (Taryboje nuo 2006 m., organizacijos įvaizdžio ir organizacijos vystymo grupės):
„Yra žmonių, kurie matydami trūkumus ar negeroves – murma, kritikuoja ir skundžiasi, tačiau nė piršto nepajudina, kad problemos būtų išspręstos; Tarybai reikalingi pilni pozityvumo, geriausių idėjų ir pasiryžimo dirbti. Būsimiems tarybos nariams linkiu, kad skautiškieji idealai būtų svarbiau už viską – tad budėkite skautiškosios idėjos sargyboje ir veskite Skautiją į priekį!“Laura Liubinaitė (Taryboje – 1 metus; prisideda prie LS įvaizdžio projekto):
„Į Tarybą atvedė noras nuveikti ką nors naudinga LS labui, įgyti naujos patirties, sužinoti kaip veikia mūsų organizacija. Ir iš tiesų – kiekvienas posėdis atneša vis daugiau žinių ne tik apie LS veiklą, bet ir apie gyvenimą. Ne viena užduotis tampa iššūkiu.“Marija Butkevičiūtė (Taryboje – 1 metus; atsakinga už suaugusiųjų žmonių savanorystę):
„Labai norėjau prisidėti prie Lietuvos skautijos augimo, todėl prieš metus ir atėjau į Tarybą. Tai vienas geriausių mano sprendimų. Tarybai reikia iniciatyvių, veiklių, reiklių sau ir kitiems, novatoriškų žmonių. Kiekvienas didesnis Lietuvos skautijos žingsnis turi būti žinomas Tarybai ir jos patvirtintas. Ateikite – ir veikime, kad mūsų organizacijoje būtų gera kiekvienam.“Vainius Pilkauskas (Taryboje – 1 metus; atsakingas už oro skautų reikalus):
„Kadencija dar nesibaigia, tad, manau, visi neišsipildę norai ir lūkesčiai išsipildys! Skautų ateities kūrimas reikalauja kiekvieno organizacijos nario naujų minčių, originalių idėjų, konstruktyvaus darbo. Šiemet prisijungsiantiems į Tarybą linkiu entuziazmo, pasitikėjimo savimi, drąsos įgyvendinti naujas idėjas. Laukiame jūsų – blaiviai žvelgiančių į ateitį ir norinčių kurti skautišką organizaciją patrauklią šių laikų jaunimui.“
Senas Skautatinklis | 2009-02-05