X skautų dainų konkurso „Gražių dainelių daug girdėjau" laureatai (foto!!!)

Senas Skautatinklis | 2009-01-26


Skautų dainų konkurso „Gražių dainelių daug girdėjau 2009“ prizininkai:

DIDYSIS PRIZAS atiteko Vilniaus kr. Antano Arbačiausko dr. pat. oro skaučių ansambliui!JAUNESNIEJI SKAUTAI

ANSAMBLIAI:

I vieta
Kauno kr. Skirgailos dr. jaun. skaučių ansamblis;
Marijampolės kr. Prienų t. „Šilo“ dr. skautų ir jaun. sk. ansamblis;

II vieta
Marijampolės kr. Prienų t. „Šilo“ dr. jaun. skaučių ansamblis;

III vieta
Kauno kr. „Pilies“ t. Žemynos dr. jaun. skaučių ansamblis;

SOLISTAI:

I vieta
Marijampolės kr. Prienų t. „Šilo“ dr. jaun. sk. Gabrielė Černiauskaitė;

DUETAI:

I vieta
Kauno kr. „Pavasario“ dr. jaun. skautų duetas: Matas ir Dominykas Bartaškos;SKAUTAI

ANSAMBLIAI:

I vieta
Klaipėdos kr. Pamario t. Jūratės ir Kastyčio dr. „Voveraičių ir ežiuko" skilties skautų ansamblis;
Marijampolės kr. Birutės ir Kęstučio dr. skautų ansamblis;

II vieta
Vilniaus kr. Pajautos dr. skaučių ansamblis;
Panevėžio kr. Salomėjos Nėries dr. pat. skaučių ansamblis;
Klaipėdos kr. Pamario t. Jūratės ir Kastyčio dr. „Lapių“ skilties skaučių ansamblis;

III vieta
Alytaus kr. Pilėnų t. Eičiūnų dr. skautų ansamblis;
Telšių kr. Telšių t. skaučių ansamblis;
Klaipėdos kr. Salanto dr. skaučių ansamblis;

SOLISTAI

I vieta
Klaipėdos kr. Salanto dr. solistė Diana Donauskaitė;
Kauno kr. Skirgailos dr. solistas sk. Irmantas Ramanauskas;
Utenos kr. Svėdasų dr. solistas sk. Martynas Lenčiauskas;
Marijampolės kr. Gražinos dr. solistė pat. sk. Justė Kazakevičiūtė;

II vieta
Utenos kr. „Saulės“ dr. solistė pat. sk. Monika Rapečkaitė;
Alytaus kr. Pilėnų t. solistė pat. sk. Gabrielė Kiršaitė;
Kauno kr. „Ąžuolų“ t. solistas sk. Mantas Bartuševičius;

II vieta
Alytaus kr. Pilėnų t. solistė Justina Trukanavičiūtė;
Telšių kr. Telšių t. solistas pat. sk. Titas Motuzas;

DUETAI IR TERCETAI

I vieta
Marijampolės kr. Gražinos dr. pat. skaučių duetas: Justė ir Simona Kazakevičiūtės;

II vieta
Klaipėdos kr. Salanto dr. sk. duetas: Diana Donauskaitė ir Rasa Gliožerytė;
Šiaulių kr. Šiaulių t. Perkūno dr. „Žibučių“ skilties skaučių duetas: Monika Kiuraitė ir Vykintė Šimkutė;

III vieta
Kauno kr. Skirgailos dr. skaučių duetas: Goda ir Milda Girsaitės;VADOVAI

ANSAMBLIAI:

I vieta
Alytaus kr. skautų vadovų ansamblis;
Kauno kr. Stasio Jameikio sk. vyčių ansamblis;

II vieta
Kauno kr. Raganos būrelio vyr. skaučių ansamblis;
Klaipėdos kr. Pamario t. vadovų ansamblis;

SOLISTAI

I vieta
Alytaus kr. solistė gilv. Rita Baranauskienė;

II vieta
Telšių kr. Telšių t. solistė sktn. Edita Barsienė;

DUETAI IR TERCETAI

I vieta
Marijampolės kr. Kybartų sk. vadovų tercetas;
Marijampolės kr. Prienų t. „Šilo“ dr. pat. skaučių tercetas;

II vieta
Šiaulių kr. sk. vadovų duetas: gilv. Antanas Jogminas ir pat. sk. Marija Smailytė;Vyr. skautininkės prizas
Utenos kr. Svėdasų dr. solistas sk. Martynas Lenčiauskas;

Prizas už lietuvių liaudies dainą
Alytaus kr. Pilėnų t. Eičiūnų dr. sk. ansamblis;

Žiūrovų prizas
Vilniaus kr. Antano Arbačiausko dr. pat. oro skaučių ansamblis;

Skautiškiausias prisistatymas
Klaipėdos kr. Salanto dr. skaučių ansamblis;

ASMENINIAI IR SKAUTŲ VIENETŲ PRIZAI:

Sktn. vyr. sk. Erikos ir Giedriaus Vaidelių prizas – Marijampolės kr. Gražinos dr. pat. skaučių duetui: Justei ir Simonai Kazakevičiūtėms;

Kauno kr. Stasio Jameikio sk. vyčių būrelio prizas – Marijampolės kr. Prienų t. „Šilo“ dr. skautų ir jaun. sk. ansambliui;

Kauno kr. Raganos vyr. skaučių būrelio prizai:
Kauno kr. Skirgailos dr. skaučių duetui: Godai ir Mildai Girsaitėms;
Marijampolės kr. Prienų t. „Šilo“ dr. pat. skaučių trio;

Vilniaus Jorės vyr. skaučių būrelio prizas – Klaipėdos kr. Salanto dr. skaučių ansambliui;

Marijampolės kr. Mildos vyr. skaučių būrelio prizai:
Kauno kr. Skirgailos dr. solistas sk. Irmantui Ramanauskui;
Marijampolės kr. Prienų t. „Šilo“ dr. vadovei Almai Liutkienei (daugiausia kolektyvų per 10 metų paruošusiai vadovei);
Marijampolės kr. Prienų „Šilo“ dr. jaun. skaučių ansambliui;

Šiaulių kr. Kupolės vyr. skaučių būrelio prizas – Kauno „Pavasario“ dr. jaun. skautų duetui: Matui ir Dominykui Bartaškoms;

Vilniaus kr. Kerniaus sk. vyčių būrelio prizas – Panevėžio kr. Žemynos dr. jaun. sk. ansambliui;

Jūrų skautų prizas – Marijampolės kr. Gražinos dr. pat. skaučių duetui: Justei ir Simonai Kazakevičiūtėms;

Gilvelininkų prizas – Vilniaus kr. Antano Arbačiausko dr. pat. oro skaučių ansambliui;

Akademikų prizas – Panevėžio kr. Salomėjos Nėries dr. pat. skaučių ansambliui.SKAUTIŠKAI DĖKUI renginio dalyviams, organizatoriams, jų pagalbininkams, rėmėjams ir prizų steigėjams!------------
Lietuvos skautijos informacija
Senas Skautatinklis | 2009-01-26