2009 metų LS nacionalinių renginių planas ir dvasinės programos gairės

Senas Skautatinklis | 2009-01-06
Lietuvos skautija skelbia 2009 metų nacionalinių renginių planą, kurį rasite prisegtą šio pranešimo apačioje bei www.scout.lt → Dokumentai → Vadovams.

Drauge skelbiamos 2009 metų dvasinės programos gairės, kurios padės vadovams įdomiai ir turiningai ugdyti dvasines skautų vertybes. Tai Lietuvos skautijos dvasios vadovų parengtos rekomendacinio pobūdžio gairės, kuriomis siūloma vadovautis rengiant ir įgyvendinant dvasinę įvairaus amžiaus grupių skautų programą. Šį dokumentą taip pat rasite žemiau bei www.scout.lt → Dokumentai → Vadovams.

Pagarbiai,
Lietuvos skautija
Senas Skautatinklis | 2009-01-06