Dvasinės programos gairės 2009-iesiems (NESKELBTI!)

Senas Skautatinklis | 2009-01-04
Išsamesnė informacija prisegama (žr. prisegtuką). Taip pat ją galima rasti www.scout.lt → Dokumentai → Vadovams → 2009 m dvasinės programos gairės.

Šios gairės yra rekomendacinio pobūdžio, tikimasi, praplės požiūrį, kaip įdomiau atrasti tikėjimo lobį. Vadovai, padėkime jaunam žmogui rasti savo vietą po saule ir bręsti ne tik fiziškai, intelektualiai, socialiai, bet ir dvasiškai bei emociškai.

Gairėse siūloma per metų ciklą prisiminti Dešimt Dievo įsakymų, įsigilinti į šventųjų globėjų asmenybes, rekomenduojama organizuoti piligrimines keliones ar prisijungti prie kitų maldininkų; pateiktas garsiausių Lietuvos šventovių atlaidų laikas bei nuorodos į dvasinei programai naudingus interneto puslapius.

Lietuvos skautijos informacija
Senas Skautatinklis | 2009-01-04