Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos asamblėjoje į Jaunimo reikalų tarybą išrinkta Lietuvos skautijos tarybos narė Laura Liubinaitė

Senas Skautatinklis | 2008-11-14
LiJOT deleguojamais JRT nariais buvo išrinkti Vaidas Augūnas, Šarūnas Frolenko, Laura Liubinaitė, Audrius Makauskas, Andrius Stasiukynas ir Vainius Šarmavičius.

Vyr. sk. psktn. Laura Liubinaitė jau metus yra Lietuvos skautijos tarybos narė. Sveikiname ją užėmus dar vienas atsakingas pareigas ir linkime visokeriopos sėkmes.

daugiau apie JRT---
Lietuvos skautijos ir LiJOT informacija
Senas Skautatinklis | 2008-11-14