Konferencija: viskas prasideda nuo manęs, būkim pilietiški!

Senas Skautatinklis | 2008-11-22
Ilgalaikės pilietinio ir tautinio ugdymo programos projektas
„Pažink skautus per pilietinį ir tautinį ugdymą“.


Data: 2008 m. lapkričio 30 d. (pradžia 10 val.)
Vieta: Karininkų Ramovė (Pamėnkalnio g. 13, Vilnius)
Moderatorius fil. Aurimas Pautienius
Konferencijos globėjas atsargos gen. mjr. fil. Jonas Algirdas Kronkaitis
Kviečiamos visos skautiškos organizacijos, korporacijos bei vyresniųjų klasių moksleiviai.

I dalis. Pilietiškumas ir aktyvi gyvenimo pozicija
- Konferencijos globėjo atsargos gen. mjr. fil. Jono Algirdo Kronkaičio sveikinimo žodis
- Studentų skautų korporacijos „Vytis“ ir Akademinės skaučių draugovės Vadijos pirmininkės
t.n. Simonos Klumbytės sveikinimo žodis


Pranešejai:
br. Astijus (laukiama patvirtinimo)
corp! RePublica atstovas
Gintaras Končius
fil. Vilius Bražėnas
„Sniego gniūžtė“


II dalis. Mes visi turim vieną tikslą!
Moderatorius fil. Jonas Mikaliūnas
Kiekviena skautiška organizacija save pristato:
- Trumpa istorija;
- Trumpas tarptautinės organizacijos pristatymas, kuriai kiekviena priklauso;
- Kaip įgyvendinami tikslai: tradiciniai renginiai;
- Kuo dar galime pasidžiaugti ir pasidalinti su kitais.

Studentų skautų korporacijos „Vytis“ ir Akademinės skaučių draugovės
Vadijos pirmininkė t.n. Simona Klumbytė
www.akademikai.lt

Prašome registruotis
pas fil. Ramunę Matulevičiūtę: el. paštu ramunem@gmail.com arba telefonu: 8 670 17286.

*programa gali keistis
Senas Skautatinklis | 2008-11-22