11.01 - Visų Šventųjų diena. 11.02 - Vėlinės, arba Ilgės

Senas Skautatinklis | 2008-11-01
Kviečiame visus uždegti žvakę ant apleisto kapo ir ramiai susimąstyti.

Vėlinių giesmės

Kas tavi šaukia?

Kas tavi šaukia? Žalia varia
Puoni brali didie drauge
- Kuo tu, puonai, nuori? Žalia varia
Puoni broli didie drauge
- Vyrali nuoriu. Žalia varia
Puoni brolie didie drauge
- Ai, kas atvers vartus? Žalia varia
Puoni brolie didie drauge
- Mes atversim vartus. Žalia varia
Puoni brolie didie drauge
- Važavokit sveiki. Žalia varia
Puoni brolie didie drauge

Oi toli tolumėla

Oi toli toli
Toli tolumėla
Toli mano giminėla
Až debesėlų 2x2

Siųsčiau paslalį
Ir meilų tarnelį
Kad pridūtų tėvutėlis
Šį vakarėlį

Nėr man paslalia
Nei miela tarnelia
Nepribuva tėvutėlis
Šį vakarėlį

Ėjau per lauką

Ėjau per lauką –
Žali rugučiai.
Ėjau per antrą –
Žalia giružė.
Čiulba girios paukšteliai,
Ramin mano širdelę. 2x2

Čiulbat nečiulbat
Girios paukšteliai,
Nenuraminsit
Mano širdelės.
Aš neturiu tėvelio
Aš neturiu širdelės.

Ei toli, toli,
Mano tėvelis.
Ei toli, toli,
Mano senasis, -
Ant aukštojo kalnelio
Po sieraja žemele.
[Taip par motinėlę, brolelį, sesutę, močiutę ir t.t.]

---
Lietuvos skautijos informacija
Senas Skautatinklis | 2008-11-01