"Legenda tęsiasi": Baltic Jamboree organizatorių susitikimas

Senas Skautatinklis | 2008-07-01
Pirmame susitikime dalyvaus ir Estijos bei Latvijos atstovai – stovyklos organizavimui deleguoti asmenys.

Numatoma dienotvarkė:
• Minčių lietus stovyklos idėjai
• Pareigų pasiskirstymas
• Stovyklos reklamos kampanija
• ...ir visos mintys, kurios šaus į galvą!..

Jūsų laukia stovyklos viršininkė gilv. Ieva
ir stovyklos komendantas j. sk. budys Justinas
Senas Skautatinklis | 2008-07-01