Skautiškas aplinkosaugos forumas

Senas Skautatinklis | 2008-08-08
Šiame renginyje buvo gvildenamos temos, susijusius su globaliomis aplinkos problemomis. Ypatingas dėmesys buvo sutelktas į Afrikos žemyną, kuriame sparčiai augant gyventojų skaičiui vis aktualesne problema tampa vandens trūkumas ir nuolatinė aplinkos tarša.

Tačiau svarbiausia forumo tema buvo skautų judėjimo vaidmuo sprendžiant žemę kankinančias problemas. Dalyviai aktyviai kūrė koncepciją, kaip skautai, pasitelkdami savo iniciatyvumą, bendrumo jausmą, dvasią, galėtų susiburti savo gyvenamose vietose ir kovoti su tarša, beatodairiška urbanizacija, netikslingu resursų panaudojimu. Pagalvokit, kas atsitiktų, jeigu kiekvienas iš 28 milijonų pasaulio skautų judėjimo narių pakiltų ir susikibę rankomis eitų kovoti su aplinkos problemomis? Argi pasaulis netaptų gražesnis?

Taip pat forumo metu buvo pristatyta 2015 metų pasaulio skautų Jamboree vieta. Keletas nuotraukų iš ten.


---

Lietuvos skautijos informacija
Senas Skautatinklis | 2008-08-08