Antroji Lietuvos gilvelininkų karta!!!

Senas Skautatinklis | 2008-05-19
Gegužės 17 d. vakare skaisčiai plevenant Gabijos ugniai Impilties piliakalnyje Gilvelio ženklai buvo įteikti Živilei Kubilienei (Lietuvos skautijos Vyriausiajai skautininkei), Jolitai Buzaitytei-Kašalynienei (Vilniaus kraštas), Rasai Dumčiūtei (Šiaulių kraštas), Astai Jogminienei (Šiaulių kraštas), Antanui Šaduikai (Vilniaus kraštas), Gintautui Stulgai (Klaipėdos kraštas), Antanui Jogminui (Šiaulių kraštas) ir Mantui Pilkauskui (Kauno kraštas).Tai jau antrieji Medinių kauliukų mokymai Lietuvoje. Pirmieji mokymai įvyko 2004–2005 metais Judrėnuose ir Rumšiškėse.

Šiuo metu Gilvelio dvasia ir ženklai jungia 19 Lietuvos skautijos vadovų šeimą iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Alytaus kraštų. Šiais metais įvyksiančioje Tautinėje stovykloje „Legenda tęsiasi“ atviroje visiems stovyklautojams Gilvelio pastovyklėje ženklai bus įteikti ir sesei Ritai Šatienei (Alytaus kraštas), kuri negalėjo dalyvauti šio savaitgalio ceremonijoje.Mokymus įgyvendino Lietuvos gilvelininkai Gražina Kačergytė, Ieva Leiputė, Dainius Urbanavičius, Vygantas Kiulkys bei kviestiniai Medinių kauliukų mokymų vadovai Kerstin Thanell (Švedija) ir Kurt Jorgensen (Danija).

Linkime sėkmės ir ilgo bei įdomaus skautiško kelio naujiesiems gilvelininkams!

---
Lietuvos skautijos informacija
Senas Skautatinklis | 2008-05-19