Amžiną atilsį sesei Aurelijai

Senas Skautatinklis | 2008-02-07
Aurelija jau dvejus metus skautavo Marijampolės krašto „Birštono“ draugovėje, buvo davusi skautės įžodį ir vasarą planavo tapti patyrusia skaute. Aurelija buvo labai aktyvi ir pareiginga, be skautų dar lankė šokius, dailę ir kitus būrelius, buvo aktyvi – nuolat norėdavo dalyvauti skautiškuose renginiuose ir kitus skatindavo. Ji buvo klasės ir draugovės siela. Būdama tokia veikli Aurelija niekada neapleido mokslų. Kaip sakė Aurelijos draugininkas – tai buvo žmogutis, tikrai vertas skautų vardo: „Ji buvo tokia skautė, kokia turėtų būti kiekviena sesė...“

Aurelija paliko mus labai netikėtai ir nelauktai. Dar sausio paskutinėmis dienomis ji buvo mokykloje, dalyvavo renginiuose – o vasario 2 d. (šeštadienį) ją palaužė plaučių infekcija.

--
Lietuvos skautija
Senas Skautatinklis | 2008-02-07