SKAUTE, ar jau gavai savo šventinį sveikinimą - dovaną...

Senas Skautatinklis | 2008-01-04
Ar gavai daug dovanų? Nebijok, skautiškas kalėdų senelis Tavęs taip pat nepamiršo ir dar vakar baigė klijuoti paskutinius vokus su šilčiausias sveikinimais ir mieliausiom dovanom savo broliams ir sesėms.

Sausio pirmoje pusėje jau visi visi susimokėję nario mokestį už 2008 metus iki 2007 metų gruodžio 1 dienos ir turintys skautišką pažymėjimą gaus laišką nuo Lietuvos skautijos.

Skautiškos nuotaikos ir plačios šypsenos.

---
Lietuvos skautijos informacija
Senas Skautatinklis | 2008-01-04