Dar kelios akimirkos, ir visų mūsų būtis šioje žemėje įgaus viltingą pradžią.

Senas Skautatinklis | 2007-12-24
Kiekvienąsyk, kai atverčiame naują puslapį, sveikiname naują dieną, tiesiame ranką artimui – pradedame.
Kiekviena pabaiga nutiesia tiltą į naują pradžią. Pabaigos nebūna, kai pilką tuštumą užpildome meile, kūryba, džiaugsmingu savęs dovanojimu.
Tą šventos nakties akimirką, kai pajusime kūdikėlio Jėzaus gimimą, kartu su baltu kalėdaičiu ant Kūčių stalo, lai užgims ir viltinga pradžia...

Mieli skautai,
nuoširdžiausiai sveikiname Jus Šv. Kalėdų ir artėjančių Naujųjų metų proga!
Linkime prasmingų ir skautiškų metų.

-----

Lietuvos skautija
Senas Skautatinklis | 2007-12-24