Perrinktas Lietuvos skautijos dvasios vadovas!

Senas Skautatinklis | 2007-11-29
Linkime sėkmės ir ryžto toliau rūpinantis Lietuvos skautijos brolių ir sesių sielomis.
---
Lietuvos skautijos informacija
Senas Skautatinklis | 2007-11-29