Kvietimas į Lietuvos skautijos vadovų sąskrydį "Ką aš veikiu? Skautauju! '07"

Senas Skautatinklis | 2007-08-13
Vadovus kviečiame atvykti nuo rugpjūčio 24 d. 16 val. Sąskrydžio atidarymas vyks rugpjūčio 24 d. 21 val., uždarymas - rugpjūčio 26 d. 13 val.

Norinčius dalyvauti sąskrydyje prašome registruotis iki rugpjūčio 20 d. elektroniniu paštu info@skautai.lt arba sms žinute tel. 8 614 79646 (Lietuvos skautijos nacionalinės būstinės mobilus telefonas). Registruojantis prašome pranešti savo vardą, pavardę, pareigas, pažymėjimo numerį, vienetą, kuriam vadovaujate bei kontaktinius duomenis(telefoną[us], adresą).
Gyvenimo sąlygos: namukuose arba stovyklinėmis sąlygomis – palapinėse.

Su savim turėti indus(maitinimas centralizuotas), miegmaišį, stovyklavimo bei higienos reikmenis.

Sąskrydžio nario mokestis - 30 Lt , dienos kaina - 10 Lt., ne LS nariams – 50Lt, dienos kaina - 20Lt. Registrtūroje bus galima su(si)mokėti nario mokestį už 2008m.

„Namų darbai“ kraštams:
1.Paruošti pasirodymą atidarymo laužui (daina, žaidimas, vaidinimas).
2.Paruošti pristatymą parodai „Jaunimo programa mano krašte“ (nuotraukos, aprašymai, prezentacijos (tik turint savo nešiojamąjį kompiuterį))

Kaip patekti į sąskrydžio vietą Nemunaityje, Alytaus raj.:
Geriausias atvykimo kelias – per Alytų (kelias 128, vėliau pasukant į 1102) (žr. žemėlapis Nr.1). Atvykus i Nemunaitį sekti ženklus į sąskrydžio vietą. Tai vieta, kur 1998m. vyko Tautinė stovykla „Nemunaitis ‘98”

IKI PASIMATYMO!

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:
Vyr. skautininkės pavaduotoja
Vytautė Ramonaitė
Tel.: 8 671 770 54
El.paštas pavaduotoja@skautai.lt
Senas Skautatinklis | 2007-08-13