Pasaulinė skautų organizacija (WOSM) dėkoja Lietuvos skautijai už darbą Europos regione

Senas Skautatinklis | 2007-05-04
Gražina dirbo savanorystės profilio plėtojimo nacionalinėse skautų organizacijose grupėje. Arūnas darbavosi skautų profilio Europos regione formavimo grupėje.
Šis darbas Europos skautų regione parodė didelį pasitikėjimą Lietuvos Skautija, taip pat ir jos vadovų kompetencija.
Gražinai Kačergytei bei Arūnui Kemežiui išreikšta padėka ir pasitikėjimas už nuveiktus darbus tik dar labiau sustiprino Lietuvos skautijos, kaip stiprios ir aktyvios WOSM narės, įvaizdį.
Visi galintys pagal kompetenciją įsitraukti į WOSM veiklą Europos regione, rašykite broliui Arūnui Kemežiui ir jis jus informuos apie galimybes.

Lietuvos skautijos informacija
Senas Skautatinklis | 2007-05-04