Nauji veidai Lietuvos skautijos Pirmijoje

Senas Skautatinklis | 2007-04-04
Vyriausios skautininkės pavaduotoja tapo vyr.sk. Vytautė Ramonaitė.Viešųjų ryšių skyriaus vadovo pareigas iš pask. Vlado Litvino perėmė pask. Eugenijus Karklelis. Lietuvos skautija dėkoja broliui Vladui už darbą ir pastangas įdėtas dirbant pirmijoje tuos metus.Abu nauji Pirmijos veidai kupini idėjų ir minčių, kaip pagerinti mūsų didelės šeimos gyvenimą.
Linkėkime jiems sėkmės.

Lietuvos skautijos informacija
Senas Skautatinklis | 2007-04-04