Jaunimo politikoje Lietuvos skautija – įvykių centre

Senas Skautatinklis | 2007-04-03
Džiugu pranešti, kad net trys Lietuvos skautijos atstovai buvo išrinkti į kiekvieną iš esančių LiJOT Jaunimo reikalų tarybos, LiJOT Valdybos ir Kontrolės komisijos vietas. Lietuvos skautija eilini kartą patvirtino, kad yra viena iš lyderiaujančių jaunimo organizacijų Lietuvoje ir gali daryti teigiamą įtaką jaunimo politikai.

Į jaunimo reikalų tarybą prie Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Asamblėjoje deleguotas:
Liudas Gikaras

Į LiJOT Kontrolės komisiją:
Mindaugas Mincė

Į LiJOT valdybą:
Aušrinė Baltulionytė


Lietuvos skautijos VRS
Senas Skautatinklis | 2007-04-03