17 metų nepriklausomi – 17 metų laisvi

Senas Skautatinklis | 2007-03-11
Šis nepriklausomybės paskelbimas Tarybų Sąjungoje davė gražią ir prasmingą pradžią kitoms valstybėms sekti mūsų šalies – Lietuvos – pavyzdžiu. Iš karto po kovo 11-osios nepriklausomomis valstybėmis pasiskelbė Latvija, Estija, Tadžikija, Uzbekija.

Lietuva tapo pavyzdžiu kitoms valstybėms.

Šiandien sukanka 17 metų kaip Lietuva yra laisva ir nepriklausoma šalis.

Mieli broliai ir sesės, džiaukimės šia diena, o svarbiausia – atminkime, kad laisvės kaina yra didelė. Sugebėkime tą laisvę išsaugoti ir nepamiršti tų, kurie už ją kovojo.

Budėkime!
Senas Skautatinklis | 2007-03-11