NEDĖTI. Lietuvos skautijos vadovybės susitikimas su Lietuvos krikščionių demokratų partijos vadovais

Senas Skautatinklis | 2007-01-11
Susitikimą inicijavę Lietuvos krikščionių demokratų atstovai pakvietė Lietuvos skautijos vadovus į savo būstinę, kur malonioje aplinkoje pristatytos abiejų organizacijų veiklos, pasidalinta turima patirtimi, aptartos bendradarbiavimo galimybės. Susitikimas praėjo sklandžiai, abi pusės atsisveikindamos sutarė susitikti ir kitą kartą.
Senas Skautatinklis | 2007-01-11