Tarptautinių Sekretorių Forumas Danijoje

Senas Skautatinklis | 2006-11-03
Tai renginys, vykstantis kas tris metus, jame susitinka visų Europos Regione veikiančių organizacijų tarptautiniai sekretoriai.
Lietuvos skautiją renginyje atstovavo l.e.p. užsienio reikalų skyriaus vedėja, pskt. Loreta Senkutė. Forumo metu apžvelgta pastarųjų metų WOSM ir WAGGGS veikla Europos Regione, pristatyti sėkmingiausi projektai, kalbėta apie partnerystę tarp skautiškų organizacijų. Lars Anderskouv pristatė visus partnerystės vystymosi žingsnius.

Darbo grupėse diskutuota apie EVS tarp skautų, partnerystes su kitais regionais, ES programas „Jaunimas“ ir „Veiklus Jaunimas“, šimtmečio renginius, saugumą skautiškų renginių metu ir kt.

Džiugu, kad Lietuvos skautija jau gali pasidalinti didele patirtimi dirbant su partneriais, organizuojant didelio masto renginius, kalbėti apie problemas, kurios kyla vienoms didžiausių ir stipriausių skautų organizacijų.

2007 metais gegužės mėnesį Slovėnijoje vyks Europos Regiono skautų konferencija, joje vėl bus apžvelgti kiekvienos organizacijos metiniai įvykiai, pasiekimai.

LS URS
Senas Skautatinklis | 2006-11-03