Oro skautų naujienos

Senas Skautatinklis | 2006-08-01
Kad oro skautavimas įgytų pagreitį, pradėtos kurti kandidato į oro skautus bei patyrimo laipsnių programos. Šių metų gegužės 13 d. Vilniaus skautų centre rinkosi atstovų iš įvairių organizacijos lygmenų – Mantas Pilkauskas (A.Griškevičiaus draugovė), Rasa Dumčiūtė (LS Jaunimo programos skyriaus vedėja), Rima Lukošienė (LS Tarybos narė); taip pat oreivių atstovai – Romualdas Bakanauskas (Tautinio aviacijos sporto žaidynių komiteto generalinis sekretorius), Saulius Kalašnikovas (Oreivystės centro pilotas). Tuokart svarstyta kandidato į oro skautus bei kandidato į patyrusius oro skautus programa.

Liepos 9 d. Kaune, LS būstinėje, ši darbo grupė rinkosi darkart. Šįkart svarstyti III, II ir I oro skauto patyrimo laipsniai. Tikimasi suredaguotą variantą teikti tvirtinti LS Tarybai per artimiausią posėdį.

Taip pat informuojame, kad š. m. rugpjūčio 14-20 d. Paluknio aerodrome organizuojama oro skautų stovykla. Daugiau informacijos http://www.skautai.lt/index.php?id=801.

LS VRS
Senas Skautatinklis | 2006-08-01