Gedulo ir Vilties diena

Senas Skautatinklis | 2007-06-14
Žmonės, išgabenti toli nuo gimtųjų namų, savo sunkiu gyvenimu ir alinančiu darbu, neretai pareikalavusiu gyvybės, atkakliai rodė Meilę Tėvynei, kuri daug stipresnė už prievartą, nepriteklių, gyvenimo skriaudas.

Minėdami šią Gedulo ir Vilties dieną atminkime Juos ir didžiuokimės, kad net pačiu sunkiausiu metu, kaip didžiausią turtą, lietuviai širdyje nešiojosi LAISVĖS VILTĮ ir MEILĘ šaliai bei žmonėms…

Budėkime!

Lietuvos skautija
Senas Skautatinklis | 2007-06-14