Tikrojo mazgo riterio konkursas

Lietuvos skautija | 2018-11-05

 

Sese, broli! 

Betiesdami kaires rankas vieni kitiems džiaukimės tradicijomis, jog ir vėl sugrįžta Tikrojo mazgo riterio konkursas! 

Tikrasis mazgas – vienas paprasčiausių, bet pačių stipriausių mazgų, naudojamų virvėms surišti.  Dėl savo tvirtumo ir paprastumo tikrasis mazgas tapo ne tik svarbiausiu skautiškų mazgų, bet ir savotišku simboliu, reiškiančiu skautų vienybę ir stiprybę vykdant savo pareigas, dėl to tikrąjį mazgą galime pamatyti pasaulinėje skautų emblemoje.

 

Jau keletą metų Lietuvos skautijoje Tikrojo mazgo ženklais yra apdovanojami vadovai ypatingai pasižymėję per metus ir savo vienetų narių rekomenduojami, kaip PATYS PAČIAUSI tų metų skautų vadovai. Šiuos žmones galima palyginti su Tikrojo Mazgo Riteriais, o mazgo ženklelis parodo, kad šie sesės ir broliai yra šaunūs skautai ir įkvepiantys pavyzdžiai kitiems.

 

Taigi, kaip ir kasmet skelbiame jau tradicija tapusius rinkimus, kurių metu kviečiame išrinkti 2018 m. PAČIUS PAČIAUSIUS Lietuvos skautijos vadovus.

 

Ar tavo vadovas galėtų būti:

 

  1. Metų pastabiausias - pastebintis visus nuo pačio mažiausio iki didžiausio.

  2. Metų dainingiausias – kurio dainos skamba nuolat.

  3. Metų pasakorius – kurio pasakojimų galėtum klausytis ir klausytis.

  4. Metų išradingiausias - tas, kurio atrodo neįgyvendinamos idėjos, virsta realybe.

  5. Metų mama / tėtis - pats rūpestingiausias.

  6. Metų skautas-internautas – vadovas, sueigose ir ne tik, taikantis technologijų naujoves ar aktyvus skautiškos elektroninės erdvės gyventojas.

  7. Metų „miško žvėris“ – tas, kuriam miškas labiau pažįstamas ir mylimas, nei miestas.

 

 

Mano vadovas pats šauniausias! Kaip jį nominuoti?

 

- Sugalvoti, kuriai nominacijai Tavo vadovas labiausiai tinka. Jeigu jis labai šaunus, gali nominuoti jį net kelioms. Juk būna ir taip.

- Trumpai parašyti, kodėl Tavo vadovas yra šauniausias būtent toje srityje (jei nominuoji jį kelioms, parašyti reiktų atskirai).

- Susirasti vadovo nuotrauką.

- Argumentus, kodėl būtent Tavo vadovas vertas laimėti, jo nuotrauką, vardą, pavardę bei skautišką vienetą ir pareigas jame, siųsti el.paštu suaugusieji@skautai.lt iki 2018-12-08.

 

2018-12-17 skautatinklyje prasidės atviras balsavimas! Kiekvienas skautas galės balsuoti už pasirinktą vadovą. Balsavimas tęsis iki 2019-01-06, o konkurso "Gražių dainelių daug girdėjau" metu (2019-01-19) vadovai bus apdovanoti specialiais Tikrojo Mazgo Ženklais.

 

LS žmogiškųjų išteklių skyrius

Lietuvos skautija | 2018-11-05