Živilė Poteliūnaitė - LiJOT viceprezidentė

Senas Skautatinklis | 2006-05-04
LiJOT (Lietuvos Jaunimo Organizacijų Taryba) vienija 54 jaunimo organizacijas, atlieka atstovaujančią jaunimo organizacijų interesų funkciją valdžios institucijose ir siekia jaunimui aktualių pokyčių. Lietuvos skautija yra aktyvi LiJOT narė.

Nuoširdžiai sveikiname Živilę Poteliūnaitę su naujomis pareigomis!
Linkime stiprybės dirbant ne tik Lietuvos skautijos, bet ir visos Lietuvos jaunimo labui!


Lietuvos skautija
Senas Skautatinklis | 2006-05-04