Išėjo namo

Lietuvos skautija | 2018-03-19

Kovo 18 d. į amžinybę iškeliavo iškilaus tarpukario filosofo prof. Stasio Šalkauskio sūnus, skautas, fizikos mokslų daktaras, aktyvus visuomenininkas, publicistas dr. Julius Šalkauskas.

Vieno garsiausių Lietuvos filosofų, pedagogikos tėvu vadinamo Stasio Šalkauskio ir dailininkės Julijos Paltarokaitės-Šalkausnienės sūnus Julius Šalkauskas gimė 1931-05-11. Vaikystėje buvo smalsus ir išdykęs, jau būdamas trejų metukų mokėjo skaityti ir rašyti. Tėvo pasakojimai ir iliustruotų mokslo knygų vartymas sužadino norą žinoti ir suprasti gamtos ir pasaulio dėsningumus. Šis tiesos troškimas išliko visą gyvenimą iki pat mirties. Vos porą valandų iki mirties žmonai pagelbstint atsisėdęs prie darbo stalo dr. Julius Šalkauskas skaitė ir mąstė apie žmogiškosios būties prasmę. Net sunkiai sirgdamas stengėsi visą laiką būti pasitempęs, švariai apsirengęs ir visą gyvenimą atspindėjo savo tėvo prof. Stasio Šalkauskio apibrėžta pilnutinės asmenybės sampratą.

Brolis Julius Šalkauskas buvo Lietuvos skautijos narys, apdovanotas Inkaro ordinu. 

Šviesios atminties brolis Julius bus pašarvotas šiandien (03-19) 17val. Šv. Jonų bažnyčios koplyčioje. Lankymas šiandien ir rytoj iki 21val. Karsto išnešimas ir laidojimas trečiadienį (03-21) 15val.

Daugiau apie brolį, jo pasiekimus ir gyvenimą skaityti galite bernardinai.lt

Lietuvos skautija | 2018-03-19