Skilčių konkurso užduotys 2018 m.

Visi žinome, kad 2018 m. minėsime Skautų judėjimo Šimtmetį Lietuvoje. Kad Šimtmečio būtų lengviau laukti, Lietuvos skautija bendradarbiaudama su Lietuvių skautų sąjunga organizuoja Skilčių konkursą. Šįmet - paskutinis tavo šansas prisijungti!

Įgyvendinus užduotį, apie ją siųsti: http://bit.ly/2FlxhAc

Užduotys 2018 metų skilčių konkursui:

1.      Surinkti medžiagos apie pasirinktą asmenybę ir aprašyti, kuo, skilties manymu, ji prisidėjo prie to, kad šiandien galėtume švęsti valstybės Šimtmetį. Darbu pasidalinti viešai prieinamoje erdvėje.

2.      Skilčiai sudalyvauti kito krašto arba kitos organizacijos rengiamame žygyje, sueigoje ar kitame renginyje.

3.      Pagaminti tautinės simbolikos turintį rankdarbį ir jį padovanoti žmogui, kuris, skilties manymu, prisideda prie vietos bendruomenės (miestelio, bažnyčios... svarbu, kad tai būtų ne skautiška ir ne mokyklos aplinka) puoselėjimo.

4.      Su skautais iš kitos šalies pasidalinti ne mažiau kaip 9 nuotraukomis iš trijų skirtingų skautiškų renginių (bent po 3 nuotraukas iš kiekvieno renginio), jiems papasakoti, kas užfiksuota nuotraukose.

5.      Į skilties sueigą pasikviesti skautą—veteraną: buvusį skilties narį, buvusį draugininką ar kitą suaugusį skautą, kad šis pasidalintų savo patirtimi iš skautavimo, kai pats buvo vaikas ar paauglys.

 

 

 

Skilčių konkursas dalinai remiamas įgyvendinant projektą "Augti! Plėstis! Užtikrinti", kuris vykdomas pagal dalinį Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimą.

Ministerija ir departamentas neatsako už turinyje pateiktos informacijos panaudojimą. Už turinį yra atsakinga Lietuvos skautija.