Eilinis Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimas ATNAUJINTA 03.16

Lietuvos skautija | 2018-03-17

Data: 2018 m. kovo 18 d.

Suvažiavimo vieta: Lietuvos valdovų rūmai, Katedros aikštė 4, Vilnius.

Programa


Suvažiavimo metu bus pristatyta veiklos ir finansinė ataskaita už 2017 m., Tarybos ir Kontrolės komisijos išvada apie ataskaitą, Tarybos, Kontrolės bei Etikos komisijų ataskaitos, renkami 8 nauji Tarybos nariai, 5 Kontrolės komisijos nariai ir 3 Etikos komisijos nariai.

2017 m. LS taryba daug dirbo prie įstatų pakeitimų, todėl norime pristatyti kokie pakeitimai yra siūlomi. Visi LS suvažiavimo dalyviai turintys balso teisę, turi galimybę reikšti savo nuomonę ir siūlymus. Delegatai dalyvausiantys LS suvažiavime turėtų susipažinti su siūlomais pakeitimais ir atsakingai priiminėti sprendimus. Su siūlomais įstatų pakeitimais prašome susipažinti žemiau pateiktame dokumente.

Suvažiavimo dalyviai taip pat bus supažindinti su numatomais 2018 m. nacionaliniais, bei šimtmečio minėjimo renginiais.

Dalyviai

Į suvažiavimą kviečiami visi LS nariai turintys balso teisę. Suvažiavime balso teisę turi LS padalinių vadovai – kraštų seniūnai, tuntininkai, draugininkai*, jų pavaduotojai (ne jaunesni kaip 16 metų ir ne daugiau kaip po vieną padaliniui), Tarybos, Kontrolės ir Etikos komisijų nariai. Užimantys dvi ir daugiau pareigų (pvz., Tarybos nario ir draugininko) gauna tik vieną balso teisę. Taip pat nėra galimybės dalyvaujant Suvažiavime deleguoti antro žmogaus savo antrų pareigų balsui išnaudoti. 

Suvažiavime svečio teisėmis gali dalyvauti kraštų atstovai. Svečio teisėmis dalyvaujančių dalyvių prašysime susimokėti pavedimu 10 Eur dalyvio mokestį. (Lietuvos skautija, LT36 7290 0000 0060 6983, AB "Citadele" Bankas, mokėjimo paskirtyje nurodyti "Suvažiavimo dalyvio mokestis")

Jei suvažiavimo delegatai dalyvauja pagal kito skauto(-ės) įgaliojimą, reikalingą dokumentą reikia atsivežti su savimi ir pristatyti registratūroje. 

Draugovės, turinčios balso teisę turi gauti tai patvirtinantį laišką iki kovo 1 d. Jei jo negavote, galite pateikti užklausą info@skautai.lt

* Pagal Lietuvos skautijos Struktūrinius nuostatus draugovę sudaro 14–45 nariai, todėl balso teisė bus suteikta ne mažiau kaip 14 narių turinčių ir nario mokestį už 2018 m. susimokėjusių draugovių vadovams.

Registracija

Registracija prasidės sausio 15 dieną ir bus vykdoma iki kovo mėn. 4 d. Registracijos anketa bus skelbiama skautai.lt ir siunčiama delegatams el. paštu.

Registracijos anketa: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8tVPBlLv2E8Air86Hw1eD043f8TE35LvudGkjMQXaye6spQ/viewform

Klausimai suvažiavimui

Jeigu norite, kad Jūsų klausimai būtų įtraukti į suvažiavimo darbotvarkę, atsiųskite suformuluotus klausimus iki 2018 metų kovo 12 d. Lietuvos skautijos Tarybos pirmininkei Loretai Senkutei el. paštu taryba@skautai.lt

Kandidatai į LS Tarybą

Kandidatais į Tarybą Suvažiavime pripažįstami asmenys, kurių kandidatūras raštu pasiūlo krašto vadija arba ne mažiau kaip 3 Suvažiavimo delegatai. Pasiūlymai turi būti pateikti Suvažiavimo rengimo komisijai likus ne mažiau kaip 1  savaitei iki Suvažiavimo. Delegavimo dokumentus iki kovo 12 d. reikia atsiųsti į Nacionalinę organizacijos būstinę Trakų g. 18, Kaunas arba el. paštu info@skautai.lt

Kandidatai į LS Etikos komisiją

Komisijos nariais renkami vadovai, ne jaunesni kaip 25 metų amžiaus, turintys skautininko laipsnį. Kandidatų prašome atsiųsti savo skautišką CV į Nacionalinę organizacijos būstinę Trakų g. 18, Kaunas arba el. paštu info@skautai.lt iki kovo 12 d.

Kandidatai į LS Kontrolės komisiją

Komisiją sudaro 5 Suvažiavime išrinkti nariai. Komisijos nariais gali būti renkami ne jaunesni kaip 21 metų asmenys. Kandidatų prašome atsiųsti savo skautišką CV į Nacionalinę organizacijos būstinę Trakų g. 18, Kaunas arba el. paštu info@skautai.lt iki kovo 12 d.

Susipažinti su Lietuvos skautijos 2017 metų veiklos ataskaita gali čia

 

Susipažinti su LS tarybos siūlomais įstatų pakeitimais gali čia

 

PADĖKOS VAKARAS

Kovo 17 dieną (šeštadienį) 18 val. kultūros bare KABLYS (adresas Kauno g. 5, Vilnius) vyks Lietuvos skautijos vadovų Padėkos vakaras. Vakaro metu bus įteikiami ordinai, padėkos, apdovanojimai, vyks koncertas. 

PRIVALOMIEJI MOKYMAI

Privalomieji mokymai vyks kovo 17 d., Vilniuje. Platesnė informacija čia: http://www.skautai.lt/index/article/id/2697

 

LS Suvažiavimas dalinai remiamas įgyvendinant projektą "Augti! Plėstis! Užtikrinti", kuris vykdomas pagal dalinį Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimą.

Ministerija ir departamentas neatsako už turinyje pateiktos informacijos panaudojimą. Už turinį yra atsakinga Lietuvos skautija.

 

 

Lietuvos skautija | 2018-03-17