JOTA - JOTI 2017 Panevėžys įrodymų aktas

Julija Smirnovaiė | 2017-10-30

LIETUVOS SKAUTIJOS 

PANEVĖŽIO KRAŠTAS

ĮRODYMŲ AKTAS

 Skautams                                                                                                                 2017-10-24 Nr. 9586643

DĖL NEĮPRASTOS SKAUTIŠKOS VEIKLOS:

Data

2017 m. spalio 21 d.

Vieta

Liepų al. 2,Panevėžys, Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija.

Įvykius tyrė ir įrodymus rinko

Julija Smirnovaitė, Marijampolės vyr. skaučių „Medeinos“ draugovės narė.

Detalus įvykio aprašymas

2017-10-21 Panevėžio krašte įvyko JOTA - JOTI renginys, kuriame dalyvavo 26 asmenys. Jie įvykio vietoje susirinko 10 val. ir pasiskirstė į tris grupuotes ir pradėjo neįprastą veiklą. Kiek vėliau buvo išsiaiškinta, kad veiklos sričių, taip pat buvo trys,  joms vadovavo pramuštgalvės pat. skautės: Austėja Minkevičiūtė, Aušra Mikalauskaitė ir Eglė Gruzdaitė.

Pirmoje veikloje buvo lituojami klausos jutimo nervus dirginantys pavojingi prietaisai (liudininkai juos vadino Pypsiukais). Šios veiklos pradininkas buvo pat. skautas Kintenis Bočiūnas. Jis nuolat kontroliavo grupuočių veiklos eigą šioje srityje. Antrojoje (JOTA) veikloje grupuotės mezgė ryšius radijo bangomis (ryšių motyvai dar tiriami, kol kas aišku tik tiek, kad grupuotėms pavyko susisiekti su Olandijos, Belgijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Ukrainos, Vokietijos, Austrijos, Rusijos, Italijos, Šveicarijos, Serbijos bei su dar 12 – os mums nežinomų ir įtariamųjų neatskleidžiamų valstybių grupuotėmis – skautais bei radijo mėgėjais. Įranga,  naudota atliktiradijo ryšį, priklausė radijo mėgėjui Vytautui Paliukui. Jis atskleidė slaptas taisykles skirtas bendravimui radijo bangomis ir apmokė Morzės abėcėlės. Taip pat, šioje ,,nusikalstamoje‘‘ veikoje, Vytautas bendradarbiavo subroliais, skautais vyčiais, Karoliu ir Eimantu Martinaičiais. Trečia (JOTI) ir daugiausiai įtarimų kėlusi veikla, tai „chatinimas“ skautų svetainėje „Scoutlink“. Šioje vietoje visas savo pastangas dėjo skautas vytis Kasparas Vaičelis. Veikos metu buvo vykdomi draudžiami duomenų mainai su kitų šalių skautais „žaidžiant“ JamPuz (keistasi skaičių ir raidžių deriniais - JID kodais). Tačiau svarbiausias aspektas yra tai, jog „ Scoutlink“ programa UŽLŪŽO. Spėjamą, kad dėl perdidelio prisijungusių skautų skaičiaus. Paslapčiomis visą renginio eigą stebėjo Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijos mokytojos: Aušra Drevinskaitė ir Vaida Jakaitienė, o įkalčius nuotraukose įamžino Jonas Červonikas. Renginio pabaigoje visi dalyviai neįprastu sutarimu sustojo į rikiuote. Jos metu buvo išdalinti neaiškios kilmės dokumentai - padėkos, didžiai pasitarnavusiems žmonėms ir dauguma veikos dalyvių išsiskirstė, liko tik įkalčių naikintojai. Todėl patalpos buvo išvalytos taip švariai, kad tyrimui atlikti prireikė labai didelių pastangų, paliktų pėdsakų praktiškai nebuvo. Stambių įkalčių nerasta.

Organizatorių parodymai

JOTA - JOTI renginiui buvo pradėta ruoštis jau vasaros pradžioje. Suradus miestų ambasadoriai. Prasidėjus spalio 21 d. nuo 9 val. susirinko dešimt organizatorių ir ėmė ruoštis JOTA - JOTI. 10 val. jau atbildėjo 16 dalyvių. Jie buvo paskirstyti į 3 grupeles. Per pirmą renginio valandą 1 grupelė, kurios moderatorė tapo Eglė Gruzdaitė, dalyvavo JOTI dalyje, kur žaidė JamPuz. antrą grupelę prižiūrėjo Aušra Mikalauskaitė. Ši grupė turėjo galimybę susipažinti su JOTA dalimi. Trečioje grupelėje tvarką palaikė Austėja Minkevičiūtė. Ši grupelė užsiėmė elektroninių prietaisų litavimo darbais. Po pirmo pasikeitimo 1 gr. ėjo į JOTA dalį, kuria koordinavo Vytautas Paliukas, Karolis ir Eimantas Martinaičiai, 2 gr. dalyvavo litavimo veikloje – ją vykdė Kintenis Bočiūnas, o 3 gr. buvo JOTI dalyje, kurioje dalyviams pagalbą teikė Kasparas Vaičelis. Po antro pasikeitimo moderatorės savo grupeles nukreipė į veiklą, kurioje dar nebuvo. Kai jau viso grupelės susipažino su visomis renginio dalimis, dalyvius pakvietėme pasivaišinti ir paklausyti radijo mėgėjo, Vytauto Paliuko, pasakojimų. Galiausiai 13:45 val. turėjome renginio uždarymo rikiuote. Joje įteikėm padėkas organizatoriams ir prie renginio prisidėjusiems žmonėms, paklausėme dalyvių nuomonių apie šios dienos įspūdžius. Rikiuotei pasibaigus dalyviai išsiskirstė, o organizatoriai pasirūpino švara, kad patalpos būtų paliktos tokios pat kaip buvo pradžioje.

Apklaustųjų liudijimai

„Tikrai labai patiko ir buvo įdomu.“ – Aušra Mikalauskaitė.

„Nuostabus ir nepakartojamas renginys. Jei dar niekada nedalyvavote, tai tikrai dalyvaukite, tikrai nepasigailėsite!“ – Jonas Červonikas.

„Smagu buvo matyt žmonių šypsenas ir emocija,s kai jie išgirsdavo kažką naujo arba tiesiog su dideliu džiaugsmu užsiiminėjo jiems skirta veikla.“ – Austėja Minkevičiūtė. „Kai prasidėjo renginys supratau, kad bus labai įdomu ir linksma. Planuoju dalyvauti ir kitais metais. Laukiu nesulaukiu!“ – Austėja Stankevičiūtė.

„Patiko klausytis radijo mėgėjo, rinkti JID kodus per JamPuz bingo.“ – Greta Petrauskaitė.

„Džiaugiuosi, kad Panevėžys turėjo jau antrą kartą JOTA-JOTI. Organizatoriai pasirūpini viskuo, nuo A iki Z. Dalyvių skaičius buvo optimalus geram darbui tiek litavimo dirbtuvėse, tiek prie radijo stotelės. Didelis AČIŪ radijo mėgėjui Vytautui už paskolintą įrangą ir savo laiką " – renginio koordinatorius Karolis Martinaitis.

Remdamasi tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasi skautiška nuojauta, nutariu nepradėti ikiteisminio tyrimo.

Akto esmė

Esant šioms aplinkybėms, tikslinga atidžiai peržiūrėti nuotraukas ir apklausti renginį stebėjusias mokytojas ar nepastebėjo nieko įtartino.

Aktą priėmė

Barbora Kačinskaitė. JOTA – JOTI organizatorių komandos narė. Vilniaus kraštas ,,Skaisčio‘‘ tuntas Laumės vyr. skaučių draugovė.

 

Julija Smirnovaiė | 2017-10-30