Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga kviečia į 1941m. sukilimo metinių minėjimą

Lietuvos skautija | 2017-06-16

 

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga  KVIEČIA į  minėjimą - sąskrydį, skirtą paminėti 76-ąsias 1941m. Birželio sukilimo metines.

 

Sukilimo, parodžiusio Europai ir pasauliui, jog po metus (1940–1941) trukusios pačios žiauriausios bolševikinės okupacijos mūsų  tautos sūnūs ir dukros, pasikliaudami tik savo narsa ir jėgomis, sugebėjo išvyti nekenčiamą okupantą ir  nors trumpam atkurti Lietuvos valstybingumą bei nepriklausomybę. Sukilimo, tapusiu paskata antrosios bolševikinės okupacijos metais įsižiebti ir suliepsnoti daugeliui išsivadavimo kovų bei akcijų.

Tai ištisą dešimtmetį užtrukęs partizaninis karas pokario Lietuvoje... Tai 1972-ųjų metų gyvuoju Romo Kalantos fakelu nušviestas Kauno pavasaris... Ir kiekvienais metais tai viename, tai kitame Lietuvos mieste ar provincijos miestelyje suplevėsuodavusi komunistinio okupanto uždrausta mūsų trispalvė, simbolizuodama, jog Lietuva gyva ir nepalaužta!

Tos, 1941 m. Birželio sukilimo dienos, veržliu vasaros audros viesulu nuvilnijusiu per visą Lietuvą, tapo vienu iš svarbiausių mūsų tautos dvidešimtojo amžiaus Laisvės kovų proveržiu, įvariusiu siaubą paniškai bėgančiai bolševikinio okupanto kariuomenei bei okupacinės valdžios pakalikams ir kartu išsaugojusiai nuo beatodairiško plėšimo bei sugriovimo Kauno, Vilniaus, taip pat kitus Lietuvos miestus su jų istoriniu bei kultūriniu paveldu. Išsaugojusiu dviejų tūkstančių Lietuvos vaikinų ir merginų gyvybės kaina... Mūsų pareiga tai prisiminti ir gerbti!

Dvejus metus iš eilės – 2015 ir 2016 metais, atsiliepdami į Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos kvietimą, Lietuvos baikerių kongreso atstovai, dalyvavę istoriniuose baikerių žygiuose iš Kauno į Vilnių, vežė bendrai su LLKS pasirašytą Kreipimąsi, reikalaujantį Lietuvos laikinosios Vyriausybės paskelbtą 1941-06-23 dokumentą „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ pripažinti Lietuvos Respublikos teisės aktu ir jį įteikė LR Prezidentei bei Seimo Pirmininkei. Dėl kelių susireikšminusių užsispyrėlių Seimas to nepadarė.

Šiemet, birželio 23 d., vėl organizuojame tai pačiai progai skirtą minėjimą – sąskrydį ir KVIEČIAME visus Lietuvos žmones, savo krašto patriotus, kuo gausiau dalyvauti istorinės atminties renginiuose, skirtuose paminėti šiai garbingai sukakčiai. Ypač lauktume galinčių ir turinčių teisę vairuoti motociklus, motorolerius, taip pat dviračius 2016-06-23 15 val. atvykti į šalia LR Seimo rūmų esančią Nepriklausomybės aikštę. 

Sutinkamai su renginio scenarijumi, motociklininkų kolona, sudaryta iš patriotiškai nusiteikusių mūsų šalies vyrų – Lietuvos baikerių bei prie kolonos prisijungusių dviratininkų, 15.00 val. iš Nepriklausomybės aikštės Gedimino prospektu pajudės link buvusių KGB rūmų, kur šalia jų esančio sovietinio genocido aukoms skirto paminklo papėdėje padės gėles bei uždegs atminimo žvakeles ir grįš į aikštę.        

Atkartodami 1941-06-23 įvykių seką, 16.00 val, aidint Karinių pajėgų orkestro atliekamam himnui, Nepriklausomybės aikštėje, kartu su kariuomenės Garbės kuopos kariais pakelsime vėliavas ir pagerbsime 1941 m. Birželio sukilimo dalyvius. Išklausysime garbių svečių – ano meto liudininkų bei žinomų Lietuvos istorikų šiai sukakčiai skirtas kalbas ir karių koncertą.

Žygio dalyviams bus įteikti dailininko A. R. Šakalio tai progai sukurti padėkos raštai bei vienetiniai suvenyriniai kolekciniai vokai su renginiui skirta simbolika.

Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos valdybos pirmininkas Ernestas Subačius

Renginio iniciatorius, LLKS valdybos narys Kęstutis Balčiūnas,  tel. 8699 34880

Daugiau informacijos: http://www.llks.lt/

Lietuvos skautija | 2017-06-16