Lietuvos skautijos NVŠ naujienos

Lietuvos skautija | 2017-03-14

Šiaulių krašto archyvo nuotrauka

NVŠ programoje Lietuvos skautija dalyvauja nuo 2015 metų, kai tris mėnesius išbandė pilotinį projektą, kurį bandė įdiegti Lietuvoje. Kadangi programa pasiteisino, buvo nuspręsta tęsti dalyvavimą 2016 m. ir 2017 m.  

2016 metais 34-ioms savivaldybėms pateikta ir jų akredituota 9 mėnesių trukmės LS NVŠ programa „Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa“, pagal kurią įsipareigota ugdyti mokyklinio amžiaus vaikus nemažiau kaip po 2 val. per savaitę arba ne mažiau 8 val. per mėn. Į programą įsitraukė 1404 vaikai ir jaunuoliai – ir jau esami nariai, ir naujai susidomėję skautybe. 2016 m. programa vykdyta 31 savivaldybėje. 84 vadovai pasinaudojo galimybe praturtinti savo skautiško vieneto veiklą: draugovės įgijo žygių ir sporto inventoriaus, stalo ir lauko žaidimų, muzikos instrumentų, uniforminės atributikos, dalyvavo muziejų edukacinėse programose, spektaklių peržiūrose. Per finansavimo laikotarpį, sausio–gruodžio mėnesiais, įgyvendinta daugybė turiningų veiklų, ugdytiniai įgijo asmeninių, socialinių, iniciatyvumo ir kūrybingumo, komunikavimo, pažinimo, mokėjimo mokytis bei dalykinių kompetencijų.

Programa įgyvendinta sėkmingai. Dauguma savivaldybių atstovų, vykdžiusių programos įgyvendinimo stebėseną, teigiamai vertino veiklų turinį, neformaliojo ugdymo metodus, vadovų kompetenciją. Sulaukta nemažai pagyrimų, skatinta į skautybę įtraukti dar daugiau vaikų ir jaunuolių. NVŠ dėka Lietuvos skautijoje įsikūrė 5 nauji vienetai.

2017 m. I pusmetį pagal NVŠ programą bus dirbama 29 savivaldybėse (Alytaus miesto ir rajono, Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Kauno miesto ir rajono, Kalvarijos, Kazlų rūdos, Kėdainių, Klaipėdos miesto ir rajono, Marijampolės, Molėtų, Pakruojo, Panevėžio miesto ir rajono, Plungės, Prienų, Raseinių, Rokiškio, Šakių, Šiaulių miesto, Šilalės, Tauragės, Telšių, Ukmergės, Vilkaviškio, Visagino). Mokinių registro 2017 m. kovo mėnesio duomenimis programoje dalyvauja per 1350 vaikų ir jaunimo.

Dėmesio!

Visagino savivaldybė pratęsė Lietuvos skautijos programos „Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa (Visagino sav.)“ galiojimą ir kviečiame Visagino savivaldybės 7-18 metų vaikus ir jaunimą prisijungti.

Kreiptis:

Tel. nr. 8673 89891 (sesė Larisa) arba el.paštu: fuulve@gmail.com (brolis Vladislavas).

Šiaulių krašto archyvo nuotrauka

Programos anotacija:

Programos įgyvendinimas paremtas pasaulyje pripažintu „skautiškuoju metodu“ (jo elementai: mokymasis veikiant, mažų grupių sistema, gamtos pažinimas ir veikla joje, vadovo pavyzdys, asmeninio pažangumo sistema, įžodis ir priesakai, simbolika). Užsiėmimų veiklos organizuojamos pagal amžiaus grupes (6–10 m., 11–14 m., 15–19 (21) m.). Vaikai, veikdami mažose grupelėse (skiltyse), susikuria simboliką, prisiima pareigų, kelia idėjas, planuoja jų įgyvendinimą, priima sprendimus, aptaria vykdytą veiklą. Aktyviųjų metodų pagalba susipažįsta su skautybės kaip Lietuvos ir pasaulinio vaikų ir jaunimo judėjimo istorija, mokosi elgtis ekstremalių situacijų aplinkybėmis, eina į žygį, stebi gamtą, domisi gimtojo krašto kultūra ir istorija, mokosi stovyklauti, atlieka kūrybines bei konstravimo (pionerijos) užduotis, įgyja skautiškų specialybių, kartu su grupe sugalvoja ir atlieka gerąjį darbelį vietos bendruomenei. Programa paremta pakopine ugdymo sistema, kur kiekvienas dalyvis asmeniškai seka savo pažangą ir drauge su ugdytoju vertina savo pasiekimus, kurie pažymimi įteikiant specialius ženklus-simbolius. Programoje dalyvaujantys vaikai formuojasi asmeninių vertybių sistemą, ugdosi kritinį mąstymą, sustiprina savo pilietines pozicijas – tai tampa jų savastimi, patiriant skautiško nuotykio dvasią, įgyjant gyvenimiškų įgūdžių, dar geriau pažįstant save ir aplinką, surandant naujų draugų.

 

Visų kraštų skautai ir jų tėveliai dėl dalyvavimo Lietuvos skautijos NVŠ programoje gali kreiptis į savo vadovus arba kraštų seniūnus.

 

Visi susidomėję NVŠ programa gali kreiptis ir  į Lietuvos skautijos NVŠ programų koordinatores:

Irmą Gorytę ir Janiną Žvirblytę-Paslavičienę el. p.: nvs.skautai@gmail.com

Šiaulių krašto archyvo nuotrauka

NVŠ programų akreditavimo terminai:

Lietuvos skautija | 2017-03-14