,,Būk su sese"

Simona Mickevičiūtė | 2017-02-24

Vasario 18-19 dienomis ,,Medeinos“ vyr. skaučių draugovė organizavo sesių sueigą ,,Būk su sese“. Sueiga vyko Marijampolėje, kur susirinko 41 skautė. Sesės atvažiavo iš įvairių Lietuvos kraštų ir draugovių. Sulaukėme sesių iš Vilniaus krašto, Kauno krašto ir žinoma Marijampolės krašto draugovių.

Buvo labai gera ir smagu pabūti seseriškoje kompanijoje, susitikti su seniai matytomis ir pasiilgtomis skautėmis. Čia linksmai leidome laiką, žaidėme žaidimus, šokome, kiekvienai teko pabūti net meno kritikėmis, kadangi lankėme Marijampolės kultūros centre veikiančioje parodoje (ačiū jiems už šiltą priėmimą) ir žinoma, ilsėjomės nuo brolių. Na, o likusią programos dalį paliksime paslaptyje. Tiesa, paminėjome ir kandidatės į vyr. skautes sesės Austėjos gimtadienį!!!

Labai tikimės, jog sesėms sueiga patiko. Lauksime skaučių sugrįžtant kitais metais!

Raportavo s. pat. sk. kand. į vyr. sk. Simona

   

 

Simona Mickevičiūtė | 2017-02-24