Vasario 16-osios sveikinimas

Senas Skautatinklis | 2006-02-16
Sveikiname su ypatinga švente, mums brangia Nepriklausomybės diena. Turėkime išminties ir valios jai įprasminti.

Linkime, nepaisant išbandymų, bendromis pastangomis kasdien siekti stabilumo, prasmingų darbų, idėjų įgyvendinimo.
Turėkime dvasios stiprybės, lietuviško patriotizmo, skautiško entuziazmo, gyvenimo tikrovei jautraus laisvės išgyvenimo, kuris padėtų mums tapti svajonių Lietuvos Piliečiais.

LS VRS
Senas Skautatinklis | 2006-02-16