Jovariškių kaime prie Trakų – skautiškas seminaras

Senas Skautatinklis | 2006-02-04


Pagrindinės mokymuose gvildentos temos – Europos regiono, Lietuvos skautijos ir kitų skautų organizacijų mokesčių surinkimo ir panaudojimo sistema, skautavimo vertė ir kaina, organizacijos teikiama nauda jos nariams, socialinė partnerystė ir jos nauda, skautiškų organizacijų verslumas, skautų organizacijų įvaizdis ir Lietuvos skautija ir kt.Seminarą vedė Lietuvos skautijos vadovai Gražina Kačergytė, Arūnas Kemežys, Jolita Buzaitytė-Kašalynienė, Živilė Poteliūnaitė bei kviestiniai mokymų vadovai Jorgen Rasmussen ir Juris Ulmanis (Europos skautų fondas), Blaise Bachmann (Europos skautų biuras).„Iš seminaro išsivežu 14 besišypsančių veidų, pasiruošusių dirbti tam, kad Lietuvos skautija augtų ir stiprėtų",- atsisveikindamas kalbėjo vienas iš mokymų vadovų, Europos skautų fondo direktorius Jorgen Rasmussen.LS URS
Senas Skautatinklis | 2006-02-04