Kuršio septynetukas (šešetukas???) startuoja trečiadienio naktį

Senas Skautatinklis | 2006-01-26

Giedrė – 17 m., patyrusi skautė (Skaisčio tuntas)
Reda – 17 m., patyrusi skautė (Skaisčio tuntas)
Julius – 21 m., skautas vytis (Kernavės tuntas)
Mikis – 20 m., suaugęs skautybėje (Kernavės tuntas)
Mykolas – 19 m., skautininkas (Skaisčio tuntas)
Augis – 20 m., kandidatas į skautus vyčius (Kernavės tuntas)
Žirnis – 22 m., kandidatas į skautus vyčius (Pamario tuntas); prisijungs Nidoje
Palinkėkite mums sėkmės ir mažiau nuospaudų!
P.S.: žygio aprašymas - http://www.skautai.lt/index.php?id=591
Senas Skautatinklis | 2006-01-26