LS Jaunimo programos atnaujinimas

 

Kodėl iš vis reikia atnaujinti jaunimo programą? Kuo dabartinė programa bloga?

Kaip visas pasaulis nestovi vietoj, taip ir jaunimo programa skautams neturėtų sustoti. Deja, mūsų jaunimo programa paskutinį kartą atnaujinta tik 2004 metais! Per daugiau nei dešimtmetį pasaulis apsivertė aukštyn kojom - atsirado begalės naujų galimybių ir įrankių, kuriuos galime panaudoti.

Dabartinė programa yra tik likučiai iš 2004 metais vykdyto programos atnaujinimo. O tie likučiai labai aiškiai nurodo veiklas, kuriomis skautai turėtų užsiimti skirtingose amžiaus grupėse. Tačiau tik labiau patyrę vadovai žino, kad žymiai svarbiau suprasti, kodėl ir kaip yra daromos skautiškos veiklos nei kokias veiklas pasirinkta daryti. Taip pat patyrusių skautų programa nėra labai aiški, o dar į visą tai kažkaip įsipina visa galybė skautiškų specialybių...

Jaunimo programos atnaujinimo siekis - aiški vadovams ir aktuali jaunimui programą, kuri padėtų siekti mūsų organizacijos tikslo - visapusiškai ugdyti jaunus žmones.

 

Kaip yra vykdomas jaunimo programos atnaujinimas? Ar nebus tik bereikalingos painiavos?

Jaunimo programa yra atnaujinima sekant 8 žingsniais, kurie yra numatyti WOSM jaunimo programos atnaujnimo gairėse. Pagal šias gaires savo jaunimo programas jau atsinaujino arba šiuo metu atnaujina dauguma skautiškų organizacijų.

LS patirties semiasi iš Suomijos, Danijos, Prancūzijos, Portugalijos, Belgijos ir Nyderlandų skautiškų organizacijų jaunimo programų.
Taip pat nuo vasario mėnesio pradžios jau turėjome 6 ilgus skambučius su WOMS deleguotu atstovu iš Slovėnijos, kuris pernai baigė jaunimo programos atnaujinimą savo organizacijoje ir dabar tai padeda padaryti mums!

Beje, šiuo metu Ispanijoje vykstančioje Agoroje dalyvauja Austėja Černiauskaitė iš Vilniaus ir Simona Bataitytė iš Kauno ir aktyviai ieško gerųjų praktikų kitų organizacijų jaunimo programoje!

 

Kas jau padaryta? Kas yra daroma? Kas dar laukia?

Jau esame atlikę pirmus 5 žingsius. Jie nusako uždavinius ir amžiaus grupes. Atliekant šiuos žingsnius rėmėmės dabartine mūsų programa, 2004 metų jaunimo programos atnaujinimu, WOSM ir kitų šalių patirtimis.

1. Edukacinis tikslas
Ugdyti jaunus žmones, siekiant jų, kaip individų, atsakingų piliečių ir jų vietinės, nacionalinės ir tarptautinės bendruomenės narių, pilno fizinio, intelektualinio, socialinio ir dvasinio potencialo išraiškos.

2. Asmeninio tobulėjimo sritys
Turėsime fizinęemocinęintelektosocialinędvasinę ir charakterio raidos sritis.

3. Bendri ugdymo(si) tikslai
JP Ugdymo uždavinių "Galutiniai tikslai" stulpelye.

4. Amžiaus grupės
Niekas nesikeičia: jaunesnieji skautaiskautaipatyrę skautai ir vyresnieji skautai.

5. Ugdymo(si) uždaviniai amžiaus grupėms
Visus ugdymo(si) uždavinius galite rasti JP Ugdymo uždavinių faile. Jei turite pastebėjimų, pasiūlymų - drąsiai komentuokite pačiame faile.

6. Veiklos uždaviniams siekti
Šiuo metu atlikinėjame šį žingsnį. Visą gegužės mėnesį išbandinėsime įvairias veiklas kartu su rinktiniais vienetais iš visų LS kraštų. Aiškinsimės kaip veiklos padeda siekti ugdymo tikslų skirtingose amžiaus grupėse, kad galėtume nukreipti būsimus ir esamus vadovus link sąmoningo ir tikslingo veiklų pasirinkimo.

7. Metodai amžiaus grupėms
Kiekvienai amžiaus grupei skautišką metodą taikome truputį skirtingai. Tačiau kur turėtų būti sudėti akcentai? Kokios metodikos turi vyrauti skirtingose amžiaus grupėse?
Šiuos klausimus gvildensime rugpjūčio mėnesį per vadovų sąskrydį. O rudenį pradėsime būsimus jaunimo programos metodų bandymus prie kurių galėsi prisidėti su savo vienetu!

8. Asmeninio tobulėjimo gairės
Kaip vadovui patogiai sekti kiekvieno asmeninį tobulėjimą? Kaip vaikai jaučia savo progresą? Kaip jie motyvuojami siekti savo tikslų? Kada įgijamas patyrimo laipsnis?
Amžiaus grupės yra labai skirtingos, tad ir tobulėjimo gaires reikės pateikti labai skirtingai. Jau turime keletą gerų pavyzdžių iš kitų organizacijų, kuriuos nekantraujame išbandyti šių metų pabaigoje. Turi minčių?

 

Ar tau visada buvo įdomi jaunimo programa? Ar turi kokių nors pasiūlymų? Ar nori prisidėti?
Rašyk drąsiai - programa@skautai.lt