Naujas Lietuvos skautijos Tarybos pirmininkas

Senas Skautatinklis | 2005-08-29
Pagal galiojančius Lietuvos skautijos įstatus, atsistatydinus Suvažiavimo metu išrinktam Tarybos pirmininkui, naują pirmininką iš pavaduotojų renka Taryba. Naujuoju Lietuvos skautijos Tarybos pirmininku, 10 Tarybos narių balsavus UŽ, 1 – PRIEŠ, tapo skautininkas gilvelistas skautas vytis Arūnas Kemežys.

Šias pareigas Arūnas Kemežys eis iki suvažiavimo, kol įvyks nauji Tarybos pirmininko rinkimai.

Sveikiname naująjį Tarybos pirmininką Arūną Kemežį ir linkime jam daug gražių minčių bei laiko joms įgyvendinti!

Arūno Kemežio kontaktai:

mob: +370 610 67727
@: taryba@skautai.lt

Lietuvos skautijos Viešųjų ryšių skyrius
Senas Skautatinklis | 2005-08-29