ESF antrajam etapui atrinktų paraiškų sąrašas

Lietuvos skautija | 2014-09-16

Labai dėkojame visiems konkurse dalyvavusiems vienetams. Dėl platesnių komentarų su neatrinktais paraiškų atstovais susisieksime nurodytu elektroniniu paštu iki rugsėjo 19 dienos.

Skelbiame sąrašą paraiškų, kurios praėjo antrąjį etapą Europos skautų fondo paramai gauti (eilės tvarka nesvarbi):

1. Šiaulių kraštas, Šiaulių skautų tunto Aušros draugovė, ,,Skautiškas automobilis"

2. Utenos kraštas, Kunigaikščių Radvilų draugovė, ,,Skraidymo lynu įrangos įsigyjimas"

3. Telšių kraštas, Telšių tuntas, ,,Žvilgsnis į skautus"

4. Panevėžio kraštas, ,,Nevėžio" tuntas, ,,Simono Daukanto" skautų vyčių būrelis, ,,Atgal į 1907"

 

Atrinktųjų paraiškų atstovai spalio 11 dieną Ukmergėje susitiks su Europos skautų fondo nariais bei anglų kalba pirstatys jiems savo idėjas, kurios galimai bus paremtos. Linkime sėkmės!

 

 

LS Pirmija ir Taryba

 

Lietuvos skautija | 2014-09-16