Lietuvoje įvyko susitikimas su Europos skautų fondo direktoriumi

Senas Skautatinklis | 2005-06-22
Kartu su juo susitikti su Lietuvos skautijos vadovybe atvyko Europos skautų fondo valdybos narys Juris Ulmanis iš Latvijos. Šio susitikimo, pradėto planuoti dar 2004-aisiais metais, tikslas – aptarti Lietuvos skautijos finansinio stabilumo galimybes, organizacijos augimą ir plėtrą, WOSM Europos regiono investicines galimybes į Lietuvos skautiją. Iš Lietuvos skautijos susitikime dalyvavo: Tarybos nariai A. Kemežys ir J. Buzaitytė – Kašalynienė, vyriausia skautininkė G. Kačergytė ir jos pavaduotoja Ž.Poteliūnaitė.
“Susitikimas pavyko puikiai. Fondo direktoriaus atvykimas į Lietuvą rodo didelį Europos regiono dėmesį ir Lietuvos skautijos pripažinimą. Lietuvos skautija turi gerą reputaciją ir yra laikoma jauna, aktyvia ir labai perspektyvia organizacija” – kalbėjo A. Kemežys.
“Galimybės investuoti į Lietuvos skautiją yra labai palankios. Susitikimu visi dalyviai liko labai patenkinti” – džiaugėsi G. Kačergytė.
Svečiai išvyko sužavėti Lietuva ir teigiamai įvertinę Lietuvos skautiją, o Lietuvos skautijos vadovai – suplanuotu ir sutartu bendru su Europos skautų fondu seminaru, įvyksiančiu 2006 – ųjų pradžioje.

Lietuvos skautija
Senas Skautatinklis | 2005-06-22