Išėjo namo

Lietuvos skautija | 2013-09-06

Šiandien, po ilgai trukusios ligos, namo išėjo ilgametė Utenos krašto vadovė, paskautininkė Laima Neniškienė. Prisimename visus gerus sesės Laimos darbus ir siunčiame nuoširdžią užuojautą jos šeimai bei draugams.

Kviečiame kiekvieną šiandien prisiminti sesę Laimą maldoje.

LS Vadija

Lietuvos skautija | 2013-09-06