Tuščias kapas

Antanas Mačius | 2013-03-31

Prisikėlęs JĖZUS tebūna -
KELIAS, vedantis pas taveTėvą,
TIESA, kuri yra stipresnė už melą,
GYVENIMAS, kuris nugali mirtį,
RAMYBĖ, kurios pasaulis negali duoti,
VILTIS, kuri išlaisvina iš prislėgimo,
MEILĖ, kuri visada ištveria,
PRISIKĖLIMAS, kuris yra kančios vainikas,
o mes visi -- to liudininkai...

Antanas Mačius | 2013-03-31