Šilutės skautų tuntas gavo "Lietuvininkų vilties" premiją

Senas Skautatinklis | 2004-11-11
Šilutės rajono meras A.Jakas ir vicemerė S.Skutulienė įteikė 1000 lt vertės premiją Šilutės skautų tunto nariams.

Šia premija siekiama skatinti organizacijas ir asmenis, kurie telkia jaunimą garsinti Pamario krašto kultūrą Lietuvoje ir už jos ribų, skatina jaunų žmonių į ugdymąsi ir teikia jiems pagalbą šviečiamojoje bei kultūrinėje veikloje, garsėja mokslo ir meno laimėjimais regione bei šalyje.
Premiją sudaro laureato diplomas, piniginė premija (2MMA). Nominuojamas vienas laureatas metuose.
Sprendimą apie apdovanojimą priima "Lietuvininkų vilties" premijos komitetas.
Šventėje koncertavo Andrius Bravo ir „Mokinukės“.
Senas Skautatinklis | 2004-11-11