Linksmų Kalėdų!

Lietuvos skautija | 2012-12-24

Brangūs sesės ir broliai,

Švęskime iš visos širdies! Kalėdos jau atėjo!

Šiandien linkime kiekvienam plačiai atverti širdis Kalėdų džiaugsmui, nešti meilę, šilumą bei džiugesį artimiesiems.

Tegul Kalėdos mus visus suartina,  atgaivina ir stiprina mūsų dvasią!

Linksmų Kalėdų!

br. Tomas Rakovas

Lietuvos skautijos vyriausiasis skautininkas

 

Lietuvos skautija | 2012-12-24