Ką Tarybos pirmininkas veikia šeštadienio dieną?

Taigi, ką Tarybos pirmininkas Tomas Broga veikia šeštadienio dieną?

 

a)  Skina obuolius,

b)  Miega,

c)   Kaune posėdžiauja su jūrų skautų vadovais.

 

 

Jūrų skautų vadovai aptarė praėjusius metus, būsimų metų planus ir visi pasirašė savanoriško darbo sutartis!

 

sesė Birutė