Sveikiname su Mokslo ir žinių diena!

Lietuvos skautija | 2012-09-01

Sveikiname su Mokslo ir žinių diena!

Linkime žingeidumo ir smalsumo kasdien ir visur - mokykloje, namie, miške, skautų sueigoje... Domėkitės, ieškokit, tobulėkit, veikit, aukit ir auginkit visus aplink esančius, nes kiekvienas iš mūsų yra mokytojas, svarbiausia - nesėdėti vietoje!

LS Pirmija

Lietuvos skautija | 2012-09-01